1590

Hvetemalt Lys 1kg Kvernet

4 EBC / 2,1 Lovibond

Beskrivelse
Beskrivelse

Castle Wheat Malt Pale. Basemalt det brukes inntil 60% av i en maltblanding.