727

Bryggrens 0,5 kg

Varenr: 1962
89,-
-+
20+ på lager
Beskrivelse
Beskrivelse

Superkonsentrert rensemiddel som fjerner smuss, olje, fett og fargerester i ballonger, flasker, kokekjeler og utstyr raskt.

Blandingsforhold: 3-15ml per liter vann.
Skyll grundig med rent vann.

 

Fareidentifikasjon:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290 Kan være etsende for metaller.